Általános Szerződési Feltételek

hatályos 2023.11.17-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Mojzes Gábor egyéni vállalkozó, székhely: 7673 Cserkút, Petőfi S. u. 21/1. (a továbbiakban: Kereskedő) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

 

1. Általános adatok

 A folyamatok.hu elnevezésű honlapot (a továbbiakban: honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

Társaságunk Ektv 4. §-ában előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található.

A honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Vásárlóinkra kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

 

2. Tájékoztató adatok

cégnév: Mojzes Gábor egyéni vállalkozó
székhelye: 7673 Cserkút, Petőfi S. u. 21/1.
nyilvántartási szám: 54556072
adószám: 55820671-2-22
statisztikai számjele: 55820671-7022-231-02
bankszámlaszám: 10400779-50526967-89891009 K&H Bank Zrt
képviselője: Mojzes Gábor
telefon: +3620-253-3511
e-mail: info@folyamatok.hu
elektronikus ügyfélszolgálat: info@folyamatok.hu
telefonos ügyfélszolgálat: +3620-235-3511

tárhelyszolgáltató: tarhely.com

cégnév: Magyar Hosting Kft.
székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
telefon: +36 1 700 2323

3. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei

A folyamatok.hu honlapon találhatóak megvásárolható oktató anyagok és szolgáltatások, melyeket a felső menüsoron a „Szolgáltatások” menüpontban lehet megtalálni. A menüpontra ráklikkelve kiválasztható a kívánt termék vagy szolgáltatás, melyre rákattintva megjelenik termék vagy szolgáltatás ismertető adatlapja, ahol megtekintheted az adott anyag leírását, a hozzá kapcsolódó tudnivalókat.

Amennyiben szeretnéd megvásárolni az anyagot, a leírások végén található gombokra kattintva tudod ezt megtenni a számlázási adtok megadásával.

A folyamatok.hu honlapon a látogatóknak lehetősége nyílik az ott meghirdetett programokra regisztrálni, illetve megrendelni a Céges Állapotfelmérés szolgáltatást.
A jelentkezéshez az alábbi adatok megadása szükséges: ingyenes program/letölthető anyag esetén név, email cím, fizetős program/szolgáltatás esetén továbbá telefonszám, számlázási adatok.

A regisztráció/megrendelés elküldéséhez a fenti adatok megadása kötelező. Amennyiben a honlap látogatója a fenti adatait nem adja meg, úgy a programra jelentkezni nem tud, a szolgáltatást nem tudja megrendelni.

A programra jelentkező a jelentkezéssel, a szolgáltatást megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg köteles elfogadni a jelen ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 a.) Árak

A szolgáltatások igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell Vásárlóinknak megfizetni. A Folyamatok.hu szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a honlap felületein online megjelennek. A közölt árak mindenkor nettó összegben kerülnek feltüntetésre. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az adott szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő eladást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 b.) A rendelés elküldése a Vállalkozz Okosan! programra

Amennyiben megfelelőnek tartod a kiválasztott szolgáltatást, leellenőrizted a végösszeget, és úgy döntöttél, hogy meg szeretnéd azt vásárolni, kattints az űrlap végén megjelenő “Regisztráció” gombra.

Bankkártyás fizetés választása esetén ezt követően átirányítunk a Barion Payment Zrt. oldalára, ahol bankkártyával fizethetsz. Ezzel a vásárlás véglegessé válik, a megrendelés elküldésre kerül a Kereskedőnek. A szerződés ezzel a Kereskedő és a Vásárló között létrejön.

Átutalásos fizetés választásakor e-mailben kiküldjük a díjbekérőt, melynek kiegyenlítése esetén jön létre a szerződés. 

 c.) A rendelés elküldése a Céges Állapotfelmérés szolgáltatásra

Amennyiben megfelelőnek tartod a kiválasztott szolgáltatást, leellenőrizted a végösszeget, és úgy döntöttél, hogy meg szeretnéd azt vásárolni, kattints az űrlap végén megjelenő „Megrendelés”gombra, amellyel egyidejűleg létrejön a szerződés.

Átutalásos fizetés választásakor e-mailben kiküldjük a díjbekérőt a szolgáltatás teljesítését követően. 

4. Fizetési, átvételi információk

A megrendeléssel egy időben a Vásárló köteles a vételárat bankkártyával a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül kiegyenlíteni, vagy átutalás esetén a díjbekérőt annak fizetési határidejéig rendezni.

A Vállalkozz Okosan! program esetében lehetősége van a regisztrálónak foglaló fizetése ellenében biztosítani a regisztrációját. A részvételi díj fennmaradó részét, illetve részletfizetés esetén az első részlet fennmaradó részét a közösen megállapodott határidőig, de legkésőbb a program kezdő napját megelőző utolsó munkanapig köteles kiegyenlíteni.

A foglalóra a Ptk. szerinti szabályok vonatkoznak.

A Vállalkozz Okosan! program részletfizetéssel történő megvásárlása esetén a Vásárló köteles a vételár első részletét a megrendelést követően kiállított díjbekérő alapján, a további vételár részleteket pedig a program kezdetét követő 30, illetve 60 nap után kiállított díjbekérő alapján kifizetni.

Vásárló a programon csak abban az esetben vehet részt, amennyiben nincs kiegyenlítetlen tartozása.

Vásárló a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi, hogy a program teljes összegét köteles megfizetni abban az esetben is, ha program valamely eseményét elmulasztja.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A szerződés a sikeres bankkártyás fizetést, illetve az átutalás a Kereskedő bankszámláján történő jóváírást követően tekintendő teljesítettnek a Vásárló részéről.

A fizetést követően a Kereskedő az oktatási anyag esetében hozzáférést biztosít a megvásárolt szolgáltatáshoz a honlapon,  illetve a konzultáció a megegyezés szerint, a képzés/tréning/workshop/konzultáció a meghirdetett időpont(ok)ban történik. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét, már magával fizetés teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.

A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítést a kifizetett összeg visszatérítése mellett bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Vásárló a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Céges Állapotfelmérés szolgáltatás megrendelése esetén a Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítés megkezdődik, de a Vásárló hibájából meghiúsul, akkor is köteles a teljes vételárat megfizetni.

A teljesítés akkor kezdődik, miután a Kereskedő a megrendelést követő telefonos megbeszélés után megküldi a Vásárló számára a felmérés alapjául szolgáló online kérdőívet.

 

5. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 A Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az a Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés, megkötésének nyelve magyar.

A szolgáltatás megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelésedet a honlapon keresztül eljuttatod a Kereskedőhöz. Megrendelésed akkor lép életbe, ha a Kereskedő e-mail-ben visszaigazolja a megrendelésedet.

Bármilyen kifogás esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot velünk. Esetlegesen felmerülő panaszodat az ügyfélszolgálat telefonszámán /+36-20-253-3511 / hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óráig illetve írásban, az info@folyamatok.hu e-mail címen tudod bejelenteni.

 

6. Elállási jog, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, garancia

Tájékoztatunk, hogy az oktatóanyagok /képzések/tréningek/worshopok szolgáltatása kapcsán hibás teljesítés fogalmilag kizárt, amennyiben a hozzáférést a Kereskedő megadja az adott anyaghoz, illetve a regisztrációt a fizetést követően visszaigazolja, azt a Vásárló használhatja.

A Polgári Törvénykönyv alapján fennálló kellékszavatossági igények teljesítése tehát lehetetlen.

Amennyiben még bármilyen hiba fordulna elő, a Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Kereskedővel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Nem minősül a Kereskedő hibájának azon eset, amikor az internet szolgáltatás bármilyen hiányossága miatt nem hozzáférhetőek a megvásárolt anyagok.

Tájékoztatunk továbbá, hogy termékszavatosság jogával szintén nem élhetsz, mivel az ingó dolog hibája esetén érvényesíthető kizárólag, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása esetén nincsen ilyen lehetőség.

A Vállalkozz Okosan! program megrendelő oldalain feltűntetett 100%-os Folyamatok Megelégedettségi Garancia érvényesítéséhez a vevő köteles a program 4. moduljának megnyitása előtt, de legkésőbb a vásárlástól számított 30 napon belül igényét írásban jelezni az info@folyamatok.hu címre, hivatkozva a vásárláskor kapott számla (számlák)  sorszámára, valamint megjelölve az elégedetlenség indokát. Amennyiben a probléma nem orvosolható és/vagy a vevő ragaszkodik a visszatérítéshez, úgy az eladó 8 munkanapon belül a teljes nettó vételárat  vagy részletfizetés esetén az addig befizetett részletek nettó összegét visszatéríti a vevő által megadott bankszámlára történő átutalással.

7.  Adatvédelem

 Az adatvédelemmel kapcsolatos információkat és az adatvédelmi szabályzatot a „Jogi és Adatvédelmi Nyilatkozat” tartalmazza.

 

8. Fogyasztói kifogás

 Amennyiben a Vásárlónak panasza van, azt cégünk 2. pontban írt ügyfélszolgálatán, írásban tudja bejelenteni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
  2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. d) a Kereskedő nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
  6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 Az írásbeli panaszt a Kereskedő a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles.

 Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni. Ha a Kereskedő a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

 

9. Békéltető testület

 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Kereskedő közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 A Kereskedővel megkötött ügyletekre elsősorban a Vásárló lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Kereskedő székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület (székhelye: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, fax: +3672-507-152, telefon: +3672-507-154).

 A vásárlók ezen szervezethez fordulhatnak a Kereskedővel való vitás ügyeik rendezése érdekében.

 

10. Jogszabályi háttér

 – A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

– A 97/2014. (III.25.) Korm. rendelet a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

– Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

11. Kapcsolódó weboldalak

 A honlapon, valamint a megvásárolt oktatóanyagban szerepel(het)nek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Kereskedő irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi az Kereskedő garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. A Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

 

12. Felelősség

 A honlapra történő belépéssel, annak használatával, illetve a regisztrációval minden Vásárló elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.

 A Kereskedő megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 A Vásárlót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Kereskedő a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 A Vásárló köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

 Amennyiben a Kereskedő nem érvényesíti a jelen ÁSZF-ben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

 

13. Egyéb feltételek

 A folyamatok.hu oldalt használó Vásárló annak elolvasását és értelmezését követően maradéktalanul elfogadja és egyetért a Kereskedő által biztosított szolgáltatások használatával kapcsolatban jelen felhasználási feltételekkel, továbbá a Jogi nyilatkozatban (a továbbiakban Szabályzat) foglaltakkal.

 A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el, illetve a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben, SMS-ben és postai küldeményben ajánlatokat küldjön.

 A honlap egyes részei során ún. “cookie”-k kerülnek felhasználásra, melyek a Vásárló adatfeljegyzése és a Kereskedő azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése érdekében a Kereskedő hardverének merevlemezén kerülnek tárolásra. A Vásárló beállíthatja böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, amennyiben valaki cookie-t kíván részére küldeni, azonban a Vásárló határozhatja meg, hogy azt el kívánja-e fogadni vagy nem.

 Kereskedő felhívja a figyelmet arra, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes honlapok működése körében akadály merülhet fel, illetve előfordulhat az, hogy a Vásárló nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 14. Feltételek módosítása

 A Kereskedő fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a regisztrált Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

 Amennyiben a Kereskedő módosítja a jelen ÁSZF-et, minden esetben az ÁSZF módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Kereskedő a honlapon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 A Vásárló kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az ÁSZF esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Vásárló a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

 15. Vegyes rendelkezések

 Jelen ÁSZF-et a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Általános Szerződési Feltételekből fakadnak. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

 A Vásárló és a Kereskedő kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „Általános Szerződési Feltételek”, és a honlapon szereplő „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

 Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

© Folyamatok.hu – 2023

 

Tel.: +36202533511

Email: info@folyamatok.hu

preloader image
Az oldal hamarosan betöltődik.
Call Now Button